Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 3 maart 2021, 08:25 - Anneke Ranzato-Versloot
#belasting

De ozb - onroerendezaakbelasting - vind ik een interessant fenomeen. Je weet wel, de belasting die je aan de gemeente moet betalen omdat je een eigen woning hebt. Ieder jaar krijg je de rekening en het is altijd een soort van verrassing hoe hoog die uitpakt. En voor veel huizenbezitters is dat geen positieve verrassing.

Hoe wordt onroerendezaakbelasting bepaald?

Het bedrag dat je moet betalen aan ozb is afhankelijk van twee factoren:

  • de WOZ-waarde van je huis
  • het tarief dat de gemeente berekent over die WOZ

WOZ-waarde

WOZ staat hier voor 'waarde van onroerende zaken'. Die waarde wordt ieder jaar door de gemeente bepaald met een taxatie. Dat is alleen niet zo'n taxatie als bij de aankoop van een woning, waar een taxateur door je huis loopt en details opneemt. Het gaat veel globaler, wat natuurlijk ook wel logisch is: ze kunnen moeilijk elk huis persoonlijk bezoeken. 

WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van woningen is openbaar: iedereen kan bekijken wat die waarde voor een bepaalde woning is. Dat doe je bij het WOZ-waardeloket - simpel door de postcode in te voeren. Best interessant om dat eens voor je eigen huis te doen!

Ozb-tarief van de gemeente

Over die WOZ-waarde berekent de gemeente een percentage aan onroerendezaakbelasting. Dat percentage komt nogal willekeurig over - het lijkt wel een soort van sluitpost waarmee de gemeente haar begroting rondbreit. 

Enorme verschillen

De verschillen tussen gemeenten zijn enorm. Niet alleen in het percentage dat ze berekenen voor de ozb, maar ook in de veranderingen per jaar. Vereniging Eigen Huis meldt dat de ozb dit jaar gemiddeld stijgt met 5,3%. In de aanpassing zit een waanzinnige variatie: van een stijging van 41% (gemeente Opmeer) tot een daling van 6% (gemeente Venlo).

Wat doet jouw gemeente?

Het verhogen van het percentage ozb staat vaak los van het huis en het wonen op zich. Zo heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten aangegeven:

De kosten van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg stijgen jaarlijks met 7%. Steeds meer gemeenten komen door deze hoge zorgkosten in financiële problemen en zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de ozb te verhogen.

Vereniging Eigen Huis stelt heel terecht dat "budgettaire problemen in het sociaal domein niet mogen worden afgewenteld op mensen met een eigen huis." Dat is een discussie die het demissionaire kabinet heeft doorgeschoven naar de volgende regering.

Bezwaar maken tegen ozb?

Van de twee factoren is het percentage ozb lastig om bezwaar tegen te maken. Dat is vastgesteld door de gemeente en geldt voor iedereen in die gemeente. Wil je protesteren, dan maak je meer kans met een bezwaar tegen de voor jouw huis vastgestelde WOZ-waarde. 

Protesteren tegen jouw WOZ-waarde

Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier persoonlijk nog niet eerder naar gekeken hebt. Misschien gemakzucht, misschien vanuit de insteek dat als heel veel mensen bezwaar maken, de gemeente volgend jaar het percentage gewoon nog verder verhoogt. Het is immers gewoon een kwestie van budgetten.

Bezwaar maken tegen WOZ waarde van je huis

Bezwaar via Vastelastenbond

Maar nu ik er zo naar kijk vind ik het toch wel interessant om te weten of zo'n bezwaar zin heeft. Bij de Vastelastenbond kun je gratis bezwaar maken tegen je WOZ-waarde, zeggen ze. Even goed kijken... je kunt allereerst je 'succeskans' checken. Natuurlijk met het invullen van je persoonlijke gegevens, zodat je op hun maillijst staat. En dan... moet je de brief van de gemeente er natuurlijk bij hebben. Laat die nou net onder handbereik liggen...

Kans op succesvol bezwaar?

Je krijgt dan een indicatie van de kans dat bezwaar maken zin heeft. Dat is ons geval een 'grote kans'. Nou ja, groot... 20-40% zou ik niet direct groot noemen, maar dat is natuurlijk relatief. Vervolgens staat er een vooringevuld bezwaar met volmacht aan Previcus BV om bezwaar te maken namens ons. Dat moet getekend worden door mijn man, dus ik kan niet verder maar weet ook niet of ik dat wil...

Gratis bezwaar maken, maar wil ik dit wel?

Het voelt een beetje als de claimstichtingen waar ik zo tegen ben. Ja, we kunnen er misschien onze ozb-aanslag mee verlagen. Dat gaat dan ten koste van het gemeentebudget, een budget dat nodig is voor alles wat de gemeente doet voor de inwoners. Aan de andere kant: als anderen wel bezwaar maken en wij niet, dan gaat dat percentage nog steeds omhoog en betalen wij dat over een te hoge WOZ-waarde.

Puntje van overweging dus, even over nadenken. 

Update 8 maart 2021

Met dank aan Dre voor de info in zijn reactie op deze blog vul ik graag nog even verder aan. Wat ik niet wist, en jij misschien ook niet, is dat de no cure, no pay bureaus dik geld krijgen voor hun activiteiten. Niet van jou, maar van de gemeente! Op Gemeente.nu is hierover te lezen: 'Verdienmodel WOZ-specialisten grote ergernis voor gemeenten'. Interessante materie... ik ga er deze week even verder in duiken!

Houd ook in de gaten of je hypotheek niet lager kan

Meld je aan voor onze Update Hypotheken in je mail!

Nu aanmelden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.