Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 23 oktober 2023, 07:49 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

Op 22 november mag u weer uw stem uitbrengen op een politieke partij. Op deze dag zijn namelijk de nieuwe verkiezingen. De komende tijd zal iedere politieke partij zijn verkiezingsprogramma kenbaar gaan maken. Hierbij zal ook de hypotheekrenteaftrek bij diverse partijen aanbod komen. In twee blogs ga ik in op maatregelen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma kunnen meenemen. Vandaag de eerste drie!

Fiscale Maatregelenlijst 2023

Ambtelijk Financiën heeft De Fiscale Maatregelenlijst 2023 opgesteld. Deze lijst biedt een overzicht van verschillende fiscale maatregelen met bijbehorende budgettaire derving of opbrengst. Dit kan gebruikt worden door politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's.

Rondom de eigen woning worden de volgende maatregelen opgesomd:

  1. Afbouwen hypotheekrenteaftrek via aftopping aftrekbare schuld
  2. Afbouwen hypotheekrente via grondslagversmalling
  3. Afbouwen hypotheekrenteaftrek (HRA) via tarief

1: Afbouwen hypotheekrenteaftrek via aftopping aftrekbare schuld

De maatregel houdt in dat de aftrekbare schuld voor de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt afgetopt op 700.000 euro in 2024, 600.000 euro in 2025 en 400.000 euro structureel. Dit betekent dat de hypotheekrente over het deel van de schuld dat boven dit bedrag uitkomt niet meer kan worden afgetrokken. Hieronder een simpel rekenvoorbeeld wat de gevolgen hiervan zijn:

Aflossingsvrije hypotheek € 600.000
Hypotheekrente 4,0%
Betaalde hypotheekrente € 24.000
Fiscaal voordeel 36,9% € 8.863
Fiscaal voordeel bij aftopping op € 400.000 (36,93% x 4% x € 400.000) € 5.908

Huizenbezitters die een box 1 hypotheek hebben tot 400.000 euro kunnen alle betaalde hypotheekrente fiscaal opgeven aan de fiscus. Voor deze groep huizenbezitters verandert er niets.

2: Afbouwen hypotheekrente via grondslagversmalling

De maatregel houdt in dat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2024 wordt afgebouwd via grondslagversmalling. Dit betekent dat het deel van de rentebetalingen dat aftrekbaar is van het inkomen elk jaar met 10% wordt verlaagd, totdat er in 2033 geen aftrek meer mogelijk is. Het aftrektarief blijft wel op 36,93%, het niveau dat in 2023 wordt bereikt. Hieronder een simpel rekenvoorbeeld wat de gevolgen hiervan zijn:

Aflossingsvrije hypotheek € 600.000
Hypotheekrente 4,0%
Betaalde hypotheekrente € 24.000
Aftrekbaar in 1e jaar: 90% van € 24.000
Aftrekbaar in 2e jaar: 80% van € 24.000 
Aftrekbaar in 10e jaar: 0% van € 24.000

De hypotheekrenteaftrek wordt in 10 jaar afgebouwd. Huizenbezitters die na 2033 een woning kopen hebben al helemaal geen hypotheekrenteaftrek meer.

3: Afbouwen hypotheekrenteaftrek (HRA) via tarief

Deze maatregel houdt in dat het tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken mag worden, geleidelijk wordt afgebouwd tot 0%. Het tarief in 2023 is 36,93% en wordt stapsgewijs afgebouwd met 34% in 2024 en 31% in 2025 tot een structureel tarief van 0% in 2048. Hieronder een simpel rekenvoorbeeld wat de gevolgen hiervan zijn:

Aflossingsvrije hypotheek € 600.000
Hypotheekrente 4,0%
Betaalde hypotheekrente € 24.000
Fiscaal voordeel 1e jaar 36,93% € 8.863
Fiscaal voordeel 2e jaar 34.00% € 8.160
Fiscaal voordeel 3e jaar 31,00% € 7.440

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek duurt nu tot 2048. Huizenbezitters die vanaf 2048 een woning kopen hebben dan geen hypotheekrenteaftrek meer.

Er zijn nog 3 andere maatregelen mogelijk...

Dit zijn de eerste drie maatregelen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma kunnen meenemen. Maatregel 2 en 3 zijn zeer drastisch daar de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. In deel 2 van deze blog beschrijf ik nog eens 3 maatregelen waarvan huizenbezitters niet zo blij worden.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.