Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 3 september 2020, 07:56
#hypotheek

Minister Hoekstra van Financiën heeft het plan opgevat om de maximale hypotheek te verruimen, vooral voor tweeverdieners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) vinden dit een slecht idee.

Maximale hypotheek voor tweeverdieners verhogen

Het idee is dat het vergroten van de leenruimte mensen meer armslag geeft om een huis te kopen. In het plan van Hoekstra gebeurt dat vooral door het laagste inkomen bij tweeverdieners zwaarder mee te wegen bij het berekenen van de maximale hypotheek.

Voorzichtig zijn met hogere lasten

De toezichthouders AFM en DNB laten in hun reactie op het concept-wetsvoorstel weten dat zij het geen goed idee vinden:

De coronacrisis en de daarmee samenhangende recessie onderstrepen het belang van prudente leennormen. Gegeven de onzekere economische vooruitzichten past het niet om iedere stijging van het netto inkomen van tweeverdieners beleenbaar te maken.


Wat hen betreft moet de prioriteit bij de leennormen 'het verminderen van financiële kwetsbaarheden voor huishoudens' zijn. Het verhogen van de maximale hypotheek is juist het tegenovergestelde. 

90% van het laagste inkomen meetellen

Minister Hoekstra heeft het voorstel niet op eigen houtje bedacht. Het is gebaseerd op het advies van het Nibud: tweeverdieners zijn netto meer gaan verdienen, waardoor er meer ruimte is voor wat hogere hypotheeklasten. De verhoging van het netto inkomen is onder andere veroorzaakt door belastingmaatregelen. In het plan mag in de berekening van de maximale hypotheek straks 90% van het laagste van de twee inkomens meegenomen worden, tegen 80% op dit moment. Het is nog niet heel lang geleden dat dit slechts 30% was.

Maximale hypotheek berekenen

Hogere hypotheken leiden tot hogere huizenprijzen

DNB kwam eerder al met een onderzoek waaruit blijkt dat het verhogen van de leenruimte alleen maar leidt tot structureel hogere huizenprijzen en daarmee ook grotere hypotheekschulden. Niet - zoals de bedoeling is - tot een betere toegang tot de huizenmarkt.

Stijgende huizenprijzen door verhoging maximale hypotheek

Minder zwaar meewegen studieschulden

Om dezelfde reden vinden de toezichthouders het óók geen goed idee om de studieschuld minder zwaar te laten meewegen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Het Nibud en Hoekstra stellen voor om de mate waarin de studieschuld meeweegt te laten afhangen van de rentestand. Die is nu extreem laag, wat zou betekenen dat de schuld minder effect heeft op de maximale hypotheek.

Toezichthouders zijn tegen

DNB en AFM zijn tegen: de terugbetaling van een studieschuld duurt lang en de rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Dit kan bij een minder gunstig rentescenario leiden tot financiële problemen.

Ontwikkelingen bij hypotheken in de gaten houden?

Dat gaat makkelijk met onze maandelijkse Update Hypotheken!

Nu aanmelden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.