Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 22 september 2021, 13:11
#zorgverzekering

Ieder jaar brengt het kabinet op Prinsjesdag een schatting naar buiten over de zorgpremie voor het komende kalenderjaar. Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2022 gemiddeld uit zal komen op 125,75 euro per maand. Dat is 2,75 euro per maand (31 euro per jaar) hoger dan in 2021. Deze verhoging is volgens het kabinet nodig om de alsmaar stijgende kosten in de zorg voor een deel op te vangen. Het eigen risico blijft in 2022 gelijk: 385 euro.

Schatting zorgpremie

De totale kosten voor de zorg lopen volgend jaar naar verwachting op tot ongeveer 93 miljard euro. Dit blijkt uit de miljoenennota die gisteren naar buiten is gekomen. Een deel van deze kosten wordt gefinancierd doordat (vrijwel) iedere volwassen Nederlander maandelijks een premie betaald voor zijn of haar verplichte zorgverzekering.

De overheid geeft dus ieder jaar een schatting van wat de gemiddelde zorgpremie gaat worden, maar bepaalt de premies niet. Dat doen de zorgverzekeraars zelf. Of de schatting van het kabinet uitkomt, weten we daarom pas op 12 november 2021. Op die datum moeten alle zorgverzekeraars de premies voor 2022 bekendgemaakt hebben.

Bekijk de zorgpremies zodra ze bekend zijn

Eigen risico

Bij de zorgverzekering geldt een jaarlijks eigen risico. Dat is het bedrag dat iedereen voor de verkregen zorg uit het basispakket zelf moet betalen. Dit eigen risico blijft in 2022 gelijk, te weten 385 euro.

Compensatie voor lage inkomens

Niet voor iedereen nemen de zorgkosten volgend jaar toe. Mensen met een lager inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Deze zal komend jaar met maximaal 3 euro per maand stijgen zodat deze groep gecompenseerd wordt voor de verwachte stijging van de zorgpremie.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.