Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 1 mei 2023, 13:40
#sparen #algemene rentes #economie

Samenvatting:

  • Spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden sinds een aantal weken weer terug op het niveau van 2013.
  • Renteverschil tussen 1-jarig deposito en vrij-opneembare spaarrekening is groter geworden.
  • ECB vergadert 4 mei 2023 weer. Verwachting is dat de ECB rente verhoogd wordt. De spaarrente volgt vaak deze renteverhoging en kan in de komende periode dus stijgen.
  • De hoogste spaarrente vind je vooral bij buitenlandse banken. Slechts één Nederlandse bank in de top-5 van hoogste spaarrentes.

De spaarrentes op spaarrekeningen zijn sinds een aantal weken weer terug op het niveau van 10 jaar geleden. HomeFinance.nl houdt sinds 1999 de ontwikkeling op de rentemarkt bij, waaronder spaar- en hypotheekrentes. Uit deze analyse blijkt dat we voor spaarrekeningen weer terug zijn op het renteniveau van 2013.

Bekijk alle spaarrentes

Sinds oktober 2022 grote stappen in spaarrente gemaakt

De spaarrentes op vrij-sparen rekeningen hebben sinds oktober 2022 grote stappen gemaakt. Op 28 oktober stond de hoogste spaarrente nog op 0,7%, om op 15 november 2022 voor het eerst boven de 1% uit te komen. Sindsdien hebben de rentes op spaarrekeningen hun weg omhoog gevonden. Op het moment van schrijven staat de spaarrente voor vrij-sparen op 2,09% effectieve rente per jaar.

Deze spaarrentes op een vrij-sparen rekening zijn voor het laatst in 2013 gezien. Op 11 april 2013 stond de spaarrente op de hoogste vrij-sparen rekening op 2,05%

Grafiek spaarrente HomeFinance.nl

Bron: www.homefinance.nl

Rente op deposito sparen stijgt harder

Een opvallende ontwikkeling is het verschil tussen de spaarrente die op een deposito spaarrekening van 1 jaar wordt gegeven. Het renteverschil tussen een 1-jarig deposito en een vrij-opneembare spaarrekening is op moment van schrijven 1,41%. Een dergelijk groot verschil is in de afgelopen jaren nog niet voorgekomen.

Datum: 1 mei 2023 Rentepercentage
Rente op vrij-sparen spaarrekening 2,09%
Rente op 1 jarig deposito 3,55%

Bekijk alle spaar- en depositorentes

Volgt de spaarrente de depositorente?

Als we de grafiek van de spaarrente bekijken, dan zien we een duidelijke samenhang tussen de variabele spaarrente en de depositorente.

Door het grote verschil in de 1-jarige depositorente en de rente op een vrij-opneembare spaarrekening, lijkt er nog ruimte te zijn voor de spaarrente om te stijgen in de komende periode. Dit zal voor een groot deel ook samenhangen met de verwachte renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Vergadering ECB op 4 mei 2023:

Verwachting dat de ECB de rente gaat verhogen

Op 4 mei 2023 vergadert de Europese Centrale Bank weer. De verwachting is dat na deze vergadering een nieuwe renteverhoging wordt afgekondigd van 25 basispunten.

Een renteverhoging van de ECB wordt vaak gevolgd door een renteverhoging van de spaarrentes.

Hoogste spaarrentes vooral bij buitenlandse banken te vinden

Opvallend is dat de buitenlandse banken hun weg naar de Nederlandse spaarder steeds beter weten te vinden. In de top-5 van hoogste spaarrentes in Nederland is slechts één Nederlandse bank te vinden: Bunq biedt haar spaarders een effectieve rente van 2,01% op haar spaarrekening. De rest van de spaarbanken met de hoogste rente in de top-5 is van buitenlandse afkomst.

Sparen bij een buitenlandse bank kan net zo veilig zijn als sparen bij een Nederlandse bank. Op Europees niveau is het depositogarantiestelsel van kracht. Dat betekent dat een Nederlandse spaarder bij een buitenlandse bank aanspraak kan maken op een garantie van € 100.000 per spaarrekening. Op de website van HomeFinance.nl staat duidelijk per rekening beschreven welk depositogarantiestelsel van toepassing is.

Bekijk alle rekeningen en depositogarantiestelsels

Aanpassing 01-05-2023 16:31 : het rentepercentage in de vergelijkingstabel is aangepast van 2,07% naar 2,09% als hoogste spaarrente op 1 mei 2023.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.