Financiële woordenlijst: I
Illiquide markt
Een illiquide markt is een markt waar weinig vraag en/of aanbod is.
Implied volatility van een optie
De implied volatility van een optie is de in de marktprijs van die optie verwerkte verwachte toekomstige volatility (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde.
In-the-money optie
Een in the money optie is een optie met intrinsieke waarde. Zo is een call optie in the money als de uitoefenprijs onder de koers van de onderliggende waarde ligt.
Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering is een verzekering waarop u de roerende goederen in uw huis (huisraad) kunt verzekeren tegen onder andere brand en blussing, diefstal, waterschade, olielekkage en stroomuitval.
Incourant fonds
Een incourant fonds is een beursgenoteerd fonds waarbij er weinig handel in de effecten plaatsvindt.
Indexatie pensioen premie
Onder indexatie van de pensioenpremie wordt een verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak verstaan, naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen.
Indexatie premie verzekering
Onder indexatie van de verzekeringspremie wordt een verhoging van de verzekeringspremie verstaan, naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen.
Indexfuture
Een indexfuture is een future (termijncontract) met als onderliggende waarde een index.
Indexoptie
Een indexoptie is een optiecontract met als onderliggende waarde een index.
Inflatie
Inflatie is het stijgen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld minder kunt kopen.
Initial margin
Initial margin is een soort waarborgsom die door beleggers gestort dient te worden bij het openen van een futurepositie.
Initial Public Offering
Een Initial Public Offering (IPO) is de Engelse omschrijving voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op een effectenbeurs.
Institutionele belegger
Een institutionele belegger is een zeer grote, professionele belegger zoals een beleggingsmaatschappij, verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.
Intentieverklaring
Een intentieverklaring is een verklaring waarin de werkgever aangeeft dat de intentie aanwezig is om een tijdelijk dienstverband van een werknemer voort te zetten.
Interim-dividend
Interim dividend is een dividend dat tussentijds door een onderneming uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.
Intrinsieke waarde beleggingsfonds
De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van alle effecten in dat beleggingsfonds.
Intrinsieke waarde van een aandeel
De intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend door de bezittingen van de onderneming op te tellen, daar de eventuele schulden van af te halen en het saldo te delen door het aantal aandelen.
Intrinsieke waarde van een optie
De intrinsieke waarde van een optie is de waarde die de optie zou hebben indien deze direct uitgeoefend zou worden.
IPO
IPO is de afkorting van Initial Public Offering.
ISIN-code
ISIN staat voor International Security Identification Code. Ieder aan de beurs genoteerd effect ontvangt - ter identificatie - een unieke ISIN code.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarABN AMRO4,01 %
15 jaarArgenta4,24 %
20 jaarLot4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 8-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening