Vragen? Bel ons: 088-22 77 311

Keuken financieren - geld lenen voor een keuken

Een nieuwe keuken kost al snel 10.000 euro. Vanwege de hoge prijs, wordt het geld dat nodig is voor de aankoop van de keuken vaak geleend. Als de keuken gelijk aangeschaft wordt na aankoop van een koopwoning, kan de keuken vaak meegefinancierd worden in de hypotheek die afgesloten wordt voor aankoop van de woning. Wanneer een nieuwe keuken gekocht wordt als de huizenbezitter al een tijd in de woning woont, dan kan de oorspronkelijke hypotheeklening vaak niet meer gebruikt worden. Op deze pagina beschrijven we de leenvormen die voor het financieren van een keuken dan gebruikt kunnen worden.

Direct rentes leningen vergelijken

Mogelijke leenvormen bij het financieren van een keuken

Verhogen bestaande hypotheek

Bij veel hypotheken die afgesloten worden, wordt in de hypotheekakte een verhoogde inschrijving opgenomen. Als later behoefte bestaat aan extra geld voor een verbouwing (zoals het vervangen van de keuken), kan - zonder dat er een nieuwe hypotheekakte nodig is - bij de bank een verhoging van de bestaande hypotheek aangevraagd worden. Een nieuw bezoek aan de notaris is dan niet nodig, dat scheelt in de kosten. Meestal moet dan wel weer een hele hypotheekprocedure doorlopen worden. Daardoor kan er alsnog sprake kan zijn van behoorlijke kosten (zoals kosten voor de adviseur, taxatiekosten) en een aanzienlijke tijdsinvestering. Voor het verhogen van een bestaande hypotheek wordt daarom vaak gekozen bij relatief kostbare verbouwingen. Het plaatsen van een luxe nieuwe keuken kan hiervan een voorbeeld zijn.

Afsluiten tweede hypotheek

Een tweede hypotheek is een geheel nieuwe lening op een onderpand waar al een hypotheek op rust. Deze tweede hypotheek zal meestal aangevraagd worden bij dezelfde instelling als waar de eerste hypotheek loopt. In theorie kan het ook bij een andere instelling, in de praktijk komt dat echter weinig voor. Omdat het risico voor de bank bij het verstrekken van een tweede hypotheek groter is dan bij een eerste hypotheek, is de hypotheekrente van een tweede hypotheek vaak hoger dan de standaard hypotheekrente. Extra nadelen zijn dat ook voor een tweede hypotheek een volledig adviestraject doorlopen moet worden waardoor de kosten van een tweede hypotheek relatief hoog zijn. Zo zal vaak een taxatie verlangd worden, zal er door een notaris een hypotheekakte opgemaakt dienen te worden en zal - als er een hypotheekadviseur ingeschakeld wordt - een adviesvergoeding in rekening gebracht worden. Een tweede hypotheek is daarom - net als bovengenoemde verhoging van een bestaande hypotheek - met name interessant bij relatief hoge bedragen.

WOZ-krediet en doorlopend krediet

Een WOZ-krediet is een doorlopend krediet dat alleen mensen met een eigen woning kunnen afsluiten. De kredietverstrekker bepaalt aan de hand van de WOZ waarde van de woning en de lopende leningen/hypotheek of een lening haalbaar is. De rentes op een WOZ krediet zijn vaak relatief scherp en er is geen taxatierapport of hypotheekakte nodig. Een WOZ krediet is relatief eenvoudig en snel af te sluiten. Nadeel is dat de rente over een WOZ-krediet niet fiscaal aftrekbaar is. Er is immers geen sprake van annuïtaire aflossing. Sinds dit een eis is voor de renteaftrek is de populariteit van het WOZ-krediet voor een nieuwe keuken dan ook sterk afgenomen. Hetzelfde geldt voor een gewoon doorlopend krediet.

Persoonlijke lening

Bij het financieren van een keuken wordt vaker gekozen voor een persoonlijke lening. De rente op een persoonlijke lening is doorgaans wel hoger dan op een doorlopend krediet of WOZ krediet. Voordeel van de persoonlijke lening is dat de rente fiscaal aftrekbaar is als het geld besteed wordt aan de eigen woning. Een persoonlijke lening voor een nieuwe keuken zorgt dus voor fiscaal voordeel. Voor mensen die de financiering binnen een bepaalde tijd willen aflossen, kan een persoonlijke lening een uitstekende keuze zijn.

Acties door keukenwinkels of keukenfabrikanten

Keukenzaken proberen het kopen van een keuken soms extra aantrekkelijk te maken door een actie. Denk hierbij aan een "koop nu, betaal later" actie. Of de mogelijkheid om de keuken te financieren tegen een hele lage leenrente of zelfs tegen 0 procent rente. Alhoewel deze acties aantrekkelijk kunnen zijn, raden wij u aan om goed naar de voorwaarden te kijken (kleine lettertjes). Vaak lopen de aantrekkelijke voorwaarden op een gegeven moment af en blijken ineens hoge leenrentes en vervelende beperkende voorwaarden te gelden. Fiscaal is het belangrijk om na te gaan of er wel sprake is van een annuïtair aflossingsschema, anders loopt u het belastingvoordeel wellicht mis.

Keukenfinanciering en de hypotheekrenteaftrek

Huiseigenaren kunnen in Nederland profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dankzij deze regeling mag de rente die betaald wordt over een lening die gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning - onder bepaalde voorwaarden - afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Ook als deze lening geen hypotheek is maar een consumptief krediet.

Tot 2013 gold dit voor al de hierboven genoemde leenvormen. Dus als u voor 2013 een lening afgesloten heeft voor de verbouwing van uw eigen woning (waaronder normaal gesproken ook een verbouwing van de keuken valt), komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek, ongeacht de leenvorm die u kiest.

Sinds 2013 gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Hierbij geldt dat de hypotheekrenteaftrek alleen behouden blijft voor leenvormen waarbij de lening tijdens de looptijd annuitair of lineair afgelost wordt. Het WOZ-krediet en het doorlopend krediet zijn daardoor niet meer zo interessant voor de financiering van een keuken. Een persoonlijke lening des te meer.

Kies de juiste lening

Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende aangeboden leningen. Als u een lening wilt afsluiten, bepaalt u eerst welke leenvorm in uw situatie het meest geschikt is. Vervolgens raden wij u aan het aanbod van de verschillende kredietverstrekkers goed te vergelijken.

Voor een overzicht van de actuele leenrentes van een groot aantal kredietverstrekkers, klik hier

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.