Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 14 september 2018, 15:43 - Anneke Ranzato-Versloot
#huis kopen

Zo. Het is alweer even geleden, het vorige deel van de uitleg van de koopakte voor de aankoop van een woning. Dat deel ging over verontreiniging, inspectie en aanschrijvingen - we zijn nog steeds in artikel 6 van de koopakte.

Bijzonderheden rondom oplevering woning

De rest van artikel 6 gaat ook allemaal over bijzonderheden rondom de oplevering van de woning. Dat het pand niet is aangewezen als Rijksmonument, dat er geen sprake is beschermd stads- of dorpsgezicht, dat de verkoper geen afspraken heeft gemaakt met anderen over een recht op de woning. 

Wegneemrecht van huurders

Dan komen in artikel 6.10 opeens huurders op de proppen. Heel bescheiden: dat 'in de koop niet is begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijk wegneemrecht rechten doen gelden'. Dit is natuurlijk alleen van toepassing als er huurders zijn - dus als de woning vóór de verkoop verhuurd is. De verkoper heeft met de huurder afgesproken dat die vóór de leverdatum uit het huis is en z'n spullen meeneemt. Daar kan natuurlijk iets tussen zitten waarvan jij als koper dacht dat het bij het huis hoorde. Dus het is goed om vooraf duidelijk te hebben wat er achterblijft.

Afwijkingen van de oppervlakte

Artikel 6.11 gaat over een interessant onderwerp waar ik uit eigen ervaring nog wel een verhaal over heb - maar dat komt een andere keer wel. Hier staat in elk geval dat je er niets mee kunt als de oppervlakte van grond en huis anders blijkt te zijn dan opgegeven. Tenzij jullie daar andere afspraken over maken, die kunnen daar ingevuld worden. Dat je het even weet: als het stuk grond niet zo groot is als je had gedacht, heb je dus geen rechten volgens de koopakte.

Aanslagen en lasten betaald

Dan zijn we bijna door artikel 6 heen - dát was een behoorlijke bevalling. In 6.12 verklaart de verkoper dat alle aanslagen en lasten rondom de woning betaald zijn - en zo niet, dat hij dat dan direct doet zodra dat zou blijken.

Onbekendheid is geen vrijwaring

Tot slot zegt 6.13: 'De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.' Wat zegt dat? Alles en niets tegelijk: als de verkoper zegt iets niet te weten wil dat niet zeggen dat hij achteraf niet aansprakelijk kan zijn. Dat kan in de praktijk alleen wel enorm ingewikkeld worden....

 

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.