Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 14 juli 2023, 08:13 - Anneke Ranzato-Versloot
#belasting #huizenmarkt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland bedroeg op 1 januari 2023 maar liefst € 369.000. Dat is 16,4% meer dan de WOZ-waarde in 2022 en de hoogste ooit. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

WOZ-waarde, wat is dat?

WOZ staat voor Waarde Onroerende Zaakbelasting - het is de waarde die door verschillende overheden gebruikt wordt voor het bepalen van belastingen en heffingen. Deze wordt gebruikt voor het vaststellen van het eigenwoningforfait (EWF) voor de inkomstenbelasting (IB), de onroerendezaakbelasting (OZB) van de gemeente en de waterschapsbelasting.

Huizenprijzen

Waarde huis 16% hoger terwijl huizenprijzen dalen?

De waardestijging roept verbazing op bij het Nederlandse publiek. De huizenprijzen waren toch juist aardig gedaald vorig jaar? Hoe kan de WOZ-waarde dan zo sterk gestegen zijn? De oorzaak hiervan ligt in de peildatum. De WOZ-waarde voor 2023 is de door gemeenten vastgestelde woningwaarde per 1 januari 2022. Op dat moment was de prijsdaling op de woningmarkt nog niet ingezet.

Peildatum 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 waren de huizenprijzen ruim hoger dan op 1 januari 2021 - een verschil van ruim 20%. Die prijsstijging zorgt voor deze ontwikkeling van de WOZ-waarde. De prijsontwikkeling sinds 1 januari 2022 is hierin nog niet meegenomen.

WOZ-waarde en verkoopprijzen | CBS
Bron: CBS

De stijging van de WOZ-waarde was dus per saldo kleiner dan de stijging van de marktprijzen van woningen - het is de vertraging die verwarring oplevert.

Massaal bezwaar tegen WOZ-waarde

De sterk gestegen WOZ-waarde heeft gevolgen voor het aantal bezwaren. In 2023 zijn er vergeleken met 2022 bijna drie keer zoveel bezwaren ingediend bij de gemeenten: bijna 600.000. Sinds 2001 was het aantal bezwaren niet meer zo groot - in dat jaar stegen de WOZ-waardes met gemiddeld 50%. 

Blog: Hoge WOZ-waarde: protesteren of profiteren?

Commerciële bureaus voor WOZ-bezwaren

Van de bezwaren in 2023 is ongeveer de helft ingediend via een commercieel bureau. Deze maakten in de relevante periode (bezwaar kon worden ingediend tot 6 weken na ontvangst van de beschikking) intensief reclame.

No cure no pay & kosten voor gemeente

De bezwaarbureaus werken veelal op no cure, no pay basis. De huizenbezitter betaalt dus alleen kosten als ze door het bezwaar een lagere WOZ-waarde toegekend krijgen. Dat was in 2022 bij ongeveer een derde van de bezwaren het geval. De bureaus krijgen echter ook van de gemeente een vergoeding voor het indienen van de bezwaren. 

Maatregelen tegen bezwaarbureaus

In maart kondigde staatssecretaris Van Rij aan dat er maatregelen komen tegen de commerciële WOZ-bezwaarbureaus. De kosten zijn te hoog en het WOZ-systeem dreigt vast te lopen door het grote aantal ingediende bezwaren.

Een hoge WOZ waarde kan ook positief zijn en tot een lagere hypotheekrente leiden.
Bespreek dat eens vrijblijvend met een hypotheekexpert!

Afspraak maken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.