Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 11 januari 2018, 09:31 - Jos Koets
#hypotheek

Eind vorige jaar zijn er twee zeer interessante voorstellen gedaan in de Tweede Kamer over hypotheken. Welke voorstellen zijn dat?

  • Oversluiten hypotheek in stapjes
  • Beperken aflosverplichting

Regel oversluiten hypotheek in stapjes

In de hypotheekvoorwaarden is geregeld dat jaarlijks 10% tot 20% van de hypotheek kosteloos kan worden afgelost. De Tweede Kamer wil een stap verder gaan en wil dat staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ervoor zorgt dat huizenbezitters hun hypotheek in stapjes kunnen oversluiten tegen een lagere rente. De staatssecretaris heeft aangekondigd, dat hij later in een zogenaamde “fiscaal beleid brief” tot beantwoording over te gaan.

Dit is zeer aantrekkelijk voor huizenbezitters die hun hypotheek een paar jaar geleden voor een langere periode hebben vastgezet. Deze huizenbezitters betalen nu een hypotheekrente van tussen de 4% tot 5%. Het voorstel komt er op neer dat jaarlijks het boetevrij aflossingsbedrag wordt omgezet naar een lagere rente: hypotheek oversluiten in stapjes. Ik zal dit aantonen door middel van een rekenvoorbeeld:

Lopende hypotheek      200.000
Hypotheekrente            5%
Boetevrij aflossing        10% is 20.000 euro
Huidige hypotheekrente 2%

In deze situatie wordt 10% van het hypotheekbedrag ad. 20.000 euro omgezet naar een hypotheekrente van 2% (was 5%). Het voordeel voor deze huizenbezitter is dan 3%. Echter voor de fiscus is er natuurlijk ook een voordeel. De renteaftrek wordt namelijk minder waardoor de fiscus ook minder hoeft te betalen aan deze huizenbezitter.

Beperk aflosverplichting tot maximaal 70%

De Tweede Kamer zet de deur open voor de terugkeer van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Op 22 november 2017 is een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen te onderzoeken of de aflossingsverplichting kan worden beperkt tot 70% van het hypotheekbedrag.

Dit is interessant voor toekomstige kopers. Starters zijn nu verplicht om hun gehele hypotheek af te lossen in maximaal 30 jaar door middel van annuïteiten en / of lineaire hypotheek om renteaftrek te kunnen genieten. De gehele (100%) aflossing van de hypotheek zal dan verlaagd worden naar 70%. Vanuit de andere kant berekend, mag er dus nog een aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten van 30% van het hypotheekbedrag. Opvallend is wel dat hier sprake is van het hypotheekbedrag en niet van de marktwaarde van de woning.

Ik ben zeer benieuwd of beide voorstellen worden aangenomen. Kijkende naar de markt, verwacht ik een negatief antwoord op beide voorstellen.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.