English version - international interest rates
Overdracht van pensioen
Overdracht van pensioen betekent het overhevelen van het opgebouwde pensioen bij de oude werkgever naar dat van de nieuwe werkgever.

Vooral als de pensioenregeling van de nieuwe werkgever gunstiger is dan de oude pensioenregeling, kan overdracht interessant zijn. Het recht op waardeoverdracht ligt sinds een aantal jaren wettelijk vast. Indien de pensioentegoeden bij het wisselen van werkgever niet overgedragen worden, is de kans op een pensioentekort heel groot. Op het moment dat tot overdracht overgegaan wordt, dient door de oude pensioeninstelling de overdrachtswaarde bepaald te worden.

Overdracht van pensioen is niet altijd interessant. Op het moment dat de oude pensioenregeling veel ruimer is dan de nieuwe regeling, dan kan overdracht onverstandig zijn.
Ga terug

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarReaal0,83 %
5 jaarASR0,90 %
10 jaarHypotrust1,04 %
15 jaarHypotrust1,39 %
20 jaarAllianz1,48 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Zorgpremies 2020

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 101,95
2.ZieZo€ 105,25
3.Ditzo€ 107,90
4.Just€ 107,95
5.Unive€ 107,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen