English version - international interest rates

Erfbelasting (voorheen successierecht)

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over een erfenis. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting successierecht genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over erfbelasting.

Op het moment dat iemand uit een erfenis eigendommen verkrijgt, kan deze persoon over de waarde van deze eigendommen erfbelasting verschuldigd zijn. Of erfbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze erfbelasting is, hangt af van de hoogte van het erfdeel en de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

Op deze pagina geven wij aan hoe u de verschuldigde erfbelasting kunt berekenen. Daarnaast tonen wij de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2018. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening erfbelasting

De berekening van erfbelasting is als volgt:

erfdeel - vrijstelling = belaste verkrijging

Indien de achtergebleven partner (nabestaande) ten gevolge van het overlijden pensioen gaat ontvangen, wordt de waarde van het pensioen op de vrijstelling in mindering gebracht (vrijstelling voor het jaar 2018 is minimaal € 166.161 (2017 € 164.842).

belaste verkrijging * belastingtarief = bedrag erfbelasting

Het erfbelastingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Hieronder vindt u een verdere uitwerking van de actuele tarieven en de actuele vrijstellingen.

Tarieven erfbelasting

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de overledene. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de overledenen, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate het erfdeel hoger wordt.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2018 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 123.248 10% 18% 30%
123.248 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 123.248 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Vrijstellingen erfbelasting

Bij de erfbelasting gelden in 2018 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2018)
Echtgenoot / geregistreerd partner 643.194
Kinderen en kleinkinderen 20.371
Zieke en gehandicapte kinderen 61.106
Ouders 48.242
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.147

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Zorgpremies 2019

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 98,50
2.ZieZo€ 101,95
3.Unive€ 105,85
4.ZieZo€ 105,95
5.Bewuzt€ 105,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen