Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2012. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2012 - box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2012.

Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m € 18.945 33,10 % 15,20 %
IB Schijf 2: € 18.946 t/m € 33.863 41,95 % 24,05 %
IB Schijf 3: € 33.864 t/m € 56.491 42,00 % 42,00 %
IB Schijf 4: vanaf € 56.492 52,00 % 52,00 %

Voor meer info over box 1, klik hier

Belastingen 2012 - box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In box 2 geldt een vast tarief over het gehele belastbare inkomen. Voor het jaar 2012 is dat basistarief 25%.

Voor meer info over box 2, klik hier

Belastingen 2012 - box 3

In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 geldt voor het jaar 2012 1,2% vermogensrendementsheffing. Hierbij heeft iedere belastingplichtige over 2012 een heffingvrij vermogen van 21.139 euro. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hadden in het verleden recht op een extra heffingvrij vermogen (in 2011 een bedrag van 2.779 euro per kind). Deze extra verhoging is per 2012 afgeschaft.

Voor meer info over box 3, klik hier

Erfbelasting en schenkbelasting

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2012) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 115.708 10% 18% 30%
115.709 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 115.708,00 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Bij de erfbelasting gelden in 2012 dezelfde vrijstellingen als in 2011:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2012)
Echtgenoot / geregistreerd partner 603.600
Kinderen en kleinkinderen 19.114
Zieke en gehandicapte kinderen 57.342
Ouders 45.270
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.012

Voor meer info over de erfbelasting, klik hier

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2012 (zelfde tarieven als in 2011) hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2012) 
Kinderen 5030
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig, algemeen doel) 24.144
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) 50.300
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.012

Voor meer info over de schenkbelasting, klik hier

Belangrijkste heffingskortingen 2012

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2012:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar) 2.033   Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar.
Algemene heffingskorting (vanaf 65) 935   Geldt voor iedere belastingplichtige die 65 jaar of ouder is.
Doorwerkbonus
  • het jaar dat je 62 wordt
  • het jaar dat je 63 wordt
  • het jaar dat je 64 wordt
  • het jaar dat je 65 wordt
  • het jaar dat je 66 wordt
  • het jaar dat je 67 wordt
 
1,5%
6,0%
8,5%
2,0%
2,0%
1,5%
Geldt voor werkende mensen van 62 jaar en ouder met een inkomen uit werk.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.133 (maximaal)   Geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders (inkomen > 4.814) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar.
Alleenstaande ouderkorting 947   Geldt voor alleenstaande ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit bedrag wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met 1.319 euro indien het kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.
Ouderenkorting 762   Geldt voor belastingplichtigen van 65 en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 35.450.
Alleenstaande ouderenkorting 429   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 708   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Voor meer info over heffingskortingen, klik hier

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.