Search
Close this search box.

Belastingtarieven 2012

Overzicht belangrijkste belastingen in 2012

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2012. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2012 – box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2012.

Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m € 18.945 33,10 % 15,20 %
IB Schijf 2: € 18.946 t/m € 33.863 41,95 % 24,05 %
IB Schijf 3: € 33.864 t/m € 56.491 42,00 % 42,00 %
IB Schijf 4: vanaf € 56.492 52,00 % 52,00 %

Voor meer info over box 1, klik hier

Belastingen 2012 – box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In box 2 geldt een vast tarief over het gehele belastbare inkomen. Voor het jaar 2012 is dat basistarief 25%.

Voor meer info over box 2, klik hier

Belastingen 2012 – box 3

In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 geldt voor het jaar 2012 1,2% vermogensrendementsheffing. Hierbij heeft iedere belastingplichtige over 2012 een heffingvrij vermogen van 21.139 euro. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hadden in het verleden recht op een extra heffingvrij vermogen (in 2011 een bedrag van 2.779 euro per kind). Deze extra verhoging is per 2012 afgeschaft.

Voor meer info over box 3, klik hier

Erfbelasting en schenkbelasting

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2012) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 115.708 10% 18% 30%
115.709 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 115.708,00 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Bij de erfbelasting gelden in 2012 dezelfde vrijstellingen als in 2011:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2012)
Echtgenoot / geregistreerd partner 603.600
Kinderen en kleinkinderen 19.114
Zieke en gehandicapte kinderen 57.342
Ouders 45.270
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.012

Voor meer info over de erfbelasting, klik hier

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2012 (zelfde tarieven als in 2011) hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2012)
Kinderen 5030
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig, algemeen doel) 24.144
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) 50.300
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.012

Voor meer info over de schenkbelasting, klik hier

Belangrijkste heffingskortingen 2012

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2012:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar) 2.033 Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar.
Algemene heffingskorting (vanaf 65) 935 Geldt voor iedere belastingplichtige die 65 jaar of ouder is.
Doorwerkbonus

  • het jaar dat je 62 wordt
  • het jaar dat je 63 wordt
  • het jaar dat je 64 wordt
  • het jaar dat je 65 wordt
  • het jaar dat je 66 wordt
  • het jaar dat je 67 wordt
1,5%
6,0%
8,5%
2,0%
2,0%
1,5%
Geldt voor werkende mensen van 62 jaar en ouder met een inkomen uit werk.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.133 (maximaal) Geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders (inkomen > 4.814) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar.
Alleenstaande ouderkorting 947 Geldt voor alleenstaande ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit bedrag wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met 1.319 euro indien het kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.
Ouderenkorting 762 Geldt voor belastingplichtigen van 65 en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 35.450.
Alleenstaande ouderenkorting 429 Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 708 Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Voor meer info over heffingskortingen, klik hier

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek