Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2006. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2006 - box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2006.

Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 17.046 34,15% 16,25%
IB Schijf 2: 17.047 t/m 30.631 41,45% 23,55%
IB Schijf 3: 30.632 t/m 52.228 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 52.229 52,00% 52,00%

Voor meer info over box 1, klik hier

Belastingen 2006 - box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In box 2 geldt een vast tarief over het gehele belastbare inkomen. In 2006 is dat basistarief 25%.

Voor meer info over box 2, klik hier

Belastingen 2006 - box 3

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 diende u in 2006 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Hierbij gold in 2006 per belastingplichtige een heffingvrij vermogen van 19.698 euro. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hadden in 2006 bovendien recht op een extra heffingvrij vermogen van 2.631 euro per kind (per ouderlijk stel).

Voor meer info over box 3, klik hier

Successierecht 2006

Hieronder zetten wij de groepsindeling en de successietarieven voor 2006 op een rij:

 • Groep 1:    kinderen / echtgenoot / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonende (artikel 24 lid 2 letter a, b en c)
 • Groep 1B:  kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • Groep 2:    broers / zusters / ouders / (over)grootouders
 • Groep 3:    andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2006) Groep 1 Groep 1B Groep 2 Groep 3
0 - 21.703 5% 8% 26% 41%
21.703 - 43.401 8% 12,8% 30% 45%
43.401 - 86.792 12% 19,2% 35% 50%
86.792 - 173.575 15% 24% 39% 54%
173.575 - 347.141 19% 30,4% 44% 59%
347.141 - 867.836 23% 36,8% 48% 63%
867.836 en meer 27% 43,2% 53% 68%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste €.21.703,00 5% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het bedrag van € 21.704,00 tot € 43.401,00 8% belasting worden betaald, enz.

Bij het successierecht gelden de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2006)
Echtgenoot / geregistreerd partner 507.803
Ongehuwd samenwonende (met samenlevingscontract, minimaal 6 maanden samengewoond voor overlijden) 507.803
Ongehuwd samenwonende (overige situaties)
 • 5 jaar of langer samengewoond na 22e jaar
 • 4 jaar
 • 3 jaar
 • 2 jaar
 • minder dan 2 jaar

507.803
203.119
152.338
101.556
1.882
Meerrelatie
 • 5 jaar of langer
 • 4 jaar
 • 3 jaar
 • 2 jaar
 • minder dan 2 jaar

253.903
203.119
152.338
101.556
1.882
Jonge kinderen 4.342 voor elk jaar jonger dan 23 jaar, met een minimum van 8.680
Oudere kinderen (ouder dan 23 jaar) Indien de verkrijging lager is dan 26.038, dan is de vrijstelling 8.680. Anders is er geen vrijstelling.
Invalide kinderen jonger dan 23 jaar 4.342 voor elk jaar jonger dan 23 jaar, met een minimum van 13.021
Invalide kinderen ouder dan 23 jaar 8.680
Ouders 43.395
Andere bloedverwanten in rechte lijn 8.680 (vrijstelling vervalt als de verkrijging hoger is dan 8.680)
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 1.882

Voor meer info over het successierecht, klik hier

Schenkingsrecht 2006

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2006 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2006) 
Kinderen 4.342
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig) 21.700
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkingsrechten
Andere verkrijgers 2.606
(bij schenkingen boven 2.606 is het volledige bedrag belast)

Voor meer info over het schenkingsrecht, klik hier

Belangrijkste heffingskortingen 2006

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2006:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar) 1.990   Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar.
Algemene heffingskorting (vanaf 65) 948   Geldt voor iedere belastingplichtige die 65 jaar of ouder is.
Arbeidskorting (maximaal)
 • tot 57 jaar
 • 57, 58 of 59 jaar
 • 60 of 61 jaar
 • 62 en ouder

1.357 (max)
1.604 (max)
1.849 (max)
2.095 (max)
  Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid. De arbeidskorting is afhankelijk van inkomen en leeftijd.
Combinatiekorting 146   Geldt voor werkende ouders (inkomen > 4.405) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Als beide ouders voldoen aan de voorwaarden, hebben beiden recht op deze korting.
Aanvullende combinatiekorting 608   Geldt voor de minstverdiende partner of alleenstaande ouder die ook recht heeft op de combinatiekorting.
Alleenstaande ouderkorting 1.414   Geldt voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind of kinderen die jonger zijn dan 27 jaar.
Aanvullende alleenstaande ouderkorting 1.414   Geldt voor alleenstaande, buitenshuis werkende ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.
Ouderenkorting 374   Geldt voor belastingplichtinden van 65 en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 31.256.
Alleenstaande ouderenkorting 562   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 645   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Levensloopverlofkorting 185 (maximaal per spaarjaar)   Geldt voor mensen die gespaard hebben binnen de levensloopregeling. Het bedrag bedraagt maximaal € 185 voor elk jaar, waarin u geld gestort hebt in uw levensloopregeling.

Voor meer info over heffingskortingen, klik hier

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.