Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2022. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2022 - box 1

In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2022. Deze tarieven zijn o.a. van belang bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek.

In 2022 zijn er in de basis nog maar 2 belastingschijven over (in het verleden 4). De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50 %
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 35.472 19,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 35.472 tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50 %
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 36.409 19,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 36.409 tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50 %

Eigenwoningforfait 2022

In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2022.

WOZ-waarde vanaf WOZ-waarde max forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.501 € 25.000 0,15 %
€ 25.001 € 50.000 0,25 %
€ 50.001 € 75.000 0,35 %
€ 75.001 € 1.130.000 0,45 %
v.a. € 1.130.001 n.v.t. € 5.085 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.130.000

Meer over de belastingen in box 1

Belastingen 2022 - box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2022 geldt - net als in 2021 - in box 2 een belastingtarief van 26,90% (in 2020 was dat 26,25% en daarvoor 25%) over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Meer over de belastingen in box 2

Belastingen 2022 - box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend (voorheen 30%). Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2022 uit op een percentage variërend van 0,5636% tot en met 1,7143%.

Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2022 vastgesteld op € 50.650 (in 2021 € 50.000 en in 2020 € 30.846).

belasting op box 3 vermogen vanaf 2022 Forfaitair Rendement 31% Belasting
Schijf Vermogen uit sparen en beleggen* Percentage -0,01% Percentage 5,53% Effectief
0 Eerste € 50.650 Vrijstelling 0,00%
1 Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.650 67% 33% 0,5636%
2 Van € 50.651 tot en met € 962.350 21% 79% 1,3536%
3 Vanaf € 962.351 0% 100% 1,7143%

*Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 50.650 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven.

Meer over de belastingen in box 3

Erfbelasting en schenkbelasting

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2022.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2022 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 130.424 10% 18% 30%
130.425 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 130.424,- 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Bij de erfbelasting gelden in 2022 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2022)
Echtgenoot / geregistreerd partner 680.645
Kinderen en kleinkinderen 21.559
Zieke en gehandicapte kinderen 64.666
Ouders 51.053
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.274

Meer over de erfbelasting

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2022 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2022) 
Kinderen 5.677
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) 27.231
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie) 56.724
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning) 106.671
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.274

Meer over schenkbelasting

Belangrijkste heffingskortingen 2022

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2022:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 2.888 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.317: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.494 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.317: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Arbeidskorting 4.260 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 36.649 wordt de arbeidskorting met 5,86% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.534 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.726   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 38.464 wordt de korting afgebouwd. Bij een verzamelinkomen vanaf € 49.971 is er geen recht meer op ouderenkorting.
Alleenstaande ouderenkorting 449   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 771   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen 61.215 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Meer over heffingskortingen

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.