Heffingskortingen 2021

Wat zijn heffingskortingen?

Over het belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zorgen er dus voor dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2021:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 2.837 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.043: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.469 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.043: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Arbeidskorting 4.205 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 35.652 wordt de arbeidskorting met 6% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.815 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.703   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben en een verzamelinkomen hebben van niet meer dan ongeveer 37.970 euro.
Alleenstaande ouderenkorting 443   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 761   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen 60.429 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarASR0,70 %
5 jaarASR0,75 %
10 jaarAllianz0,84 %
15 jaarLloyds Bank1,07 %
20 jaarLloyds Bank1,17 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 27-10-2021)

5.000Lender en Spender6,20 %
10.000Lender en Spender4,80 %
15.000BNP Paribas PF3,90 %
25.000DEFAM3,60 %
50.000DEFAM3,40 %
Volledig overzicht persoonlijke lening