English version - international interest rates

Heffingskortingen

Wat zijn heffingskortingen?

Over het belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zorgen er dus voor dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2018:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 2.265 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 20.142: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 4,683% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.508 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.157 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 20.142: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 2,393% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.508 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Arbeidskorting 3.249 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 33.112 wordt de arbeidskorting met 3,6% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 123.362 is er dan geen recht op arbeidskorting meer.
Arbeidskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.659 (maximaal)   Geen toelichting
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.801 (maximaal)    
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, vanaf AOW- leeftijd) 1.428 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.418   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben en een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 36.346. Voor inkomens boven de 36.346 geldt een ouderenkorting van € 72.
Alleenstaande ouderenkorting 423   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 728   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen 57.845 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Zorgpremies 2019

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 98,50
2.ZieZo€ 101,95
3.Unive€ 105,85
4.ZieZo€ 105,95
5.Bewuzt€ 105,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen