Search
Close this search box.

Belastingtarieven 2008

Overzicht belangrijkste belastingen in 2008

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2008. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2008 – box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2008. Voor de belastingtarieven in andere jaren, zie de links onderaan deze pagina.

Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 17.579 33,60% 15,70%
IB Schijf 2: 17.580 t/m 31.589 41,85% 23,95%
IB Schijf 3: 31.590 t/m 53.860 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 53.860 52,00% 52,00%

Voor meer info over box 1, klik hier

Belastingen 2008 – box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In box 2 geldt een vast tarief over het gehele belastbare inkomen. In 2008 is dat basistarief 25%.

Voor meer info over box 2, klik hier

Belastingen 2008 – box 3

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 diende u in 2008 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Hierbij gold in 2008 per belastingplichtige een heffingvrij vermogen van 20.315 euro. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hadden in 2008 bovendien recht op een extra heffingvrij vermogen van 2.715 euro per kind (per ouderlijk stel).

Voor meer info over box 3, klik hier

Successierecht 2008

Hieronder zetten wij de groepsindeling en de successietarieven voor 2009 op een rij:

 • Groep 1:    kinderen / echtgenoot / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonende (artikel 24 lid 2 letter a, b en c)
 • Groep 1B:  kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • Groep 2:    broers / zusters / ouders / (over)grootouders
 • Groep 3:    andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2008) Groep 1 Groep 1B Groep 2 Groep 3
0 – 22.382 5% 8% 26% 41%
22.382 – 44.758 8% 12,8% 30% 45%
44.758 – 89.504 12% 19,2% 35% 50%
89.504 – 178.999 15% 24% 39% 54%
178.999 – 357.987 19% 30,4% 44% 59%
357.987 – 894.948 23% 36,8% 48% 63%
894.948 en meer 27% 43,2% 53% 68%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste €.22.382,00 5% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het bedrag van € 22.382,00 tot € 44.758,00 8% belasting worden betaald, enz.

Bij het successierecht gelden de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2008)
Echtgenoot / geregistreerd partner 523.667
Ongehuwd samenwonende (met samenlevingscontract, minimaal 6 maanden samengewoond voor overlijden) 523.667
Ongehuwd samenwonende (overige situaties)

 • 5 jaar of langer samengewoond na 22e jaar
 • 4 jaar
 • 3 jaar
 • 2 jaar
 • minder dan 2 jaar
523.667
209.465
157.098
104.729
1.942
Meerrelatie

 • 5 jaar of langer
 • 4 jaar
 • 3 jaar
 • 2 jaar
 • minder dan 2 jaar
261.836
209.465
157.098
104.729
1.942
Jonge kinderen 4.479 voor elk jaar jonger dan 23 jaar, met een minimum van 10.150
Oudere kinderen (ouder dan 23 jaar) Indien de verkrijging lager is dan 26.852, dan is de vrijstelling 10.150. Anders is er geen vrijstelling.
Invalide kinderen jonger dan 23 jaar 4.479 voor elk jaar jonger dan 23 jaar, met een minimum van 13.429
Invalide kinderen ouder dan 23 jaar 10.150
Ouders 44.752
Andere bloedverwanten in rechte lijn 10.150 (vrijstelling vervalt als de verkrijging hoger is dan 10.150)
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 1.942

Voor meer info over het successierecht, klik hier

Schenkingsrecht 2008

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2008 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2008)
Kinderen 4.479
Kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig) 22.379
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkingsrechten
Andere verkrijgers 2.688
(bij schenkingen boven 2.688 is het volledige bedrag belast)

Voor meer info over het schenkingsrecht, klik hier

Belangrijkste heffingskortingen 2008

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2008:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar) 2.074 Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar.
Algemene heffingskorting (vanaf 65) 970 Geldt voor iedere belastingplichtige die 65 jaar of ouder is.
Arbeidskorting

 • tot 57 jaar
 • 57, 58 of 59 jaar
 • 60 of 61 jaar
 • 62 en ouder
1.443 (max)
1.697 (max)
1.949 (max)
2.201 (max)
Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid. De arbeidskorting is afhankelijk van inkomen en leeftijd.
Combinatiekorting 112 Geldt voor werkende ouders (inkomen > 4.542) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Als beide ouders voldoen aan de voorwaarden, hebben beiden recht op deze korting.
Aanvullende combinatiekorting 746 Geldt voor de minstverdiende partner of alleenstaande ouder die ook recht heeft op de combinatiekorting.
Alleenstaande ouderkorting 1.459 Geldt voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind of kinderen die jonger zijn dan 27 jaar.
Aanvullende alleenstaande ouderkorting 1.459 Geldt voor alleenstaande, buitenshuis werkende ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.
Ouderenkorting 486 Geldt voor belastingplichtinden van 65 en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 32.234.
Alleenstaande ouderenkorting 555 Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 666 Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Levensloopverlofkorting 191 (maximaal per spaarjaar) Geldt voor mensen die gespaard hebben binnen de levensloopregeling. Het bedrag bedraagt maximaal € 191 voor elk jaar, waarin u geld gestort hebt in uw levensloopregeling.

Voor meer info over heffingskortingen, klik hier

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek