HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Belastingtarieven 2013

Overzicht belangrijkste belastingen in 2013

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2013. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Belastingen 2013 – box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2013.

Inkomsten in box 1 tot 65 jaar
IB Schijf 1: t/m € 19.645 37,00 %
IB Schijf 2: € 19.646 t/m € 33.363 42,00 %
IB Schijf 3: € 33.364 t/m € 55.991 42,00 %
IB Schijf 4: vanaf € 55.992 52,00 %
Inkomsten in box 1 vanaf 65 jaar en geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.645 19,10 %
IB Schijf 2: € 19.646 t/m € 33.363 24,10 %
IB Schijf 3: € 33.364 t/m € 55.991 42,00 %
IB Schijf 4: vanaf € 55.992 52,00 %
Inkomsten in box 1 vanaf 65 jaar en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.645 19,10 %
IB Schijf 2: € 19.646 t/m € 33.555 24,10 %
IB Schijf 3: € 33.556 t/m € 55.991 42,00 %
IB Schijf 4: vanaf € 55.992 52,00 %

Meer over de belastingen in box 1

Belastingen 2013 – box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In box 2 geldt een vast belastingtarief over het gehele belastbare inkomen. Voor het jaar 2013 is dat basistarief 25%.

Meer over de belastingen in box 2

Belastingen 2013 – box 3

In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 geldt voor het jaar 2013 1,2% vermogensrendementsheffing. Hierbij heeft iedere belastingplichtige over 2013 een heffingvrij vermogen van 21.139 euro.

Meer over de belastingen in box 3

Erfbelasting en schenkbelasting

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2013) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 118.254 10% 18% 30%
118.255 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 118.254 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Bij de erfbelasting gelden in 2013 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2013)
Echtgenoot / geregistreerd partner 616.880
Kinderen en kleinkinderen 19.535
Zieke en gehandicapte kinderen 58.604
Ouders 46.266
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.057

Meer over de erfbelasting

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2013 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2013)
Kinderen 5.141
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) 24.676
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) 51.407
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.057

Meer over schenkbelasting

Belangrijkste heffingskortingen 2013

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2013:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar) 2.001 Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar.
Algemene heffingskorting (vanaf 65) 1.034 Geldt voor iedere belastingplichtige die 65 jaar of ouder is.
Werkbonus 1.100 Geldt voor mensen tussen de 60 en 64 jaar met een inkomen. Het maximum 1.100 en wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100% van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon. Boven 120% van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wettelijk minimumloon.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.133 (maximaal) Geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders (inkomen > 4.814) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar.
Alleenstaande ouderkorting 947 Geldt voor alleenstaande ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit bedrag wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met 1.319 euro indien het kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt.
Ouderenkorting 1032 Geldt voor belastingplichtigen van 65 en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 35.450. Voor inkomens boven de 35.450 geldt een ouderenkorting van € 150
Alleenstaande ouderenkorting 429 Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 708 Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Meer over heffingskortingen

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Vrijblijvend hypotheek aanvragen