Search
Close this search box.

Overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek?

Op HomeFinance bieden we veel informatie over levensverzekeringen. Een levensverzekering wordt vaak afgesloten bij het kopen van een huis. Dat is ook niet zo raar, want het kopen van een huis is voor de meeste mensen financieel gezien één van de belangrijkste beslissingen in hun leven. Vaak is het hypotheekbedrag een veelvoud van het bruto gezinsinkomen op jaarbasis en drukken de woonlasten zwaar op het maandelijks te besteden bedrag. Het is daarom heel belangrijk om de risico’s die je loopt als huizenbezitter goed in de gaten te houden.

Een belangrijk risico dat huizenbezitters lopen, is dat vanwege veranderende omstandigheden de woonlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Dit gebeurt met name indien de kostwinner werkloos of arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. Tegenwoordig is het in meer of mindere mate mogelijk je tegen deze risico’s te verzekeren. Op deze pagina zullen we uitgebreid op de overlijdensrisicoverzekering ingaan en even kort de andere risico’s behandelen.

Bereken online de premie voor een overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt zodra de verzekerde komt te overlijden. Buiten de emotionele gevolgen, zijn er in het geval van overlijden vaak ook ingrijpende financiele gevolgen in de vorm van een inkomensdaling of kostenstijging. Het hangt van verschillende factoren af in hoeverre u er verstandig aan doet dit risico af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. Hierbij dient als insteek genomen te worden dat het dekkingsbedrag hoger moet zijn indien het risico hoger is.

Eisen geldverstrekker

Bij het aangaan van een hypotheek, komt het hypotheekbedrag in veel gevallen dicht in de buurt van de waarde van de gekochte woning. Dit betekent dat ook de geldverstrekker risico loopt indien uw inkomenssituatie (ingrijpend) mocht veranderen. Mocht u – in het ergste geval – de hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen, dan heeft de geldverstrekker het recht uw woning te verkopen. Indien de verkoopwaarde lager ligt dan het hypotheekbedrag, kan dit zeer nadelig uitpakken voor de geldverstrekker. Aangezien een dergelijk scenario zich voor zou kunnen doen in het geval van overlijden, eisen sommige geldverstrekkers dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hierbij hoeft meestal niet het volledige hypotheekbedrag afgedekt te worden.

Stelregel bij een aantal geldverstrekkers is dat het bedrag dat geleend wordt boven de 80% van de marktwaarde van de woning dient te worden afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Deze overlijdensrisicoverzekering wordt dan verpand aan de hypotheek. Hierdoor stelt de bank zeker dat zij bij eventueel overlijden het recht hebben om de uitkering van de verzekering te gebruiken voor een aflossing van de hypotheek. Meestal zullen ze overigens met de nabestaande om tafel gaan zitten om te overleggen of dit wenselijk is.

In het verleden was een overlijdensrisicoverzekering verplicht. De laatste jaren zien we dat steeds meer banken deze verplichting laten vallen.

Mocht u een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan gelden normaal gesproken niet de minimale eisen van de geldverstrekker, maar de eisen van de NHG. Op dit moment is een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht voor het verkrijgen van NHG.

Gezinssituatie

Hoe groter de financiele gevolgen van het overlijden van een gezinslid, des te belangrijker het is om dit risico goed af te dekken. Een alleenstaande heeft vaak weinig baat bij het afdekken van het overlijdensrisico en zal alleen het minimaal geeiste bedrag afdekken. Daarom kan het voor een alleenstaande zin hebben een geldverstrekker te zoeken waarbij geen overlijdensrisicoverzekering gevraagd wordt. Voor een kostwinner van een gezin met 4 kinderen zal echter vaak gelden dat gekozen wordt voor een dekkingsbedrag dat een stuk hoger ligt dan wat door de geldverstrekker minimaal geeist wordt. Wij gaan hierbij altijd uit van de stelregel dat de overlijdensrisicoverzekering een dekking moet kennen waarbij de nabestaande(n) in het geval van overlijden zonder problemen moet(en) kunnen blijven wonen in de gekochte woning.

Financiële situatie

Bij het bepalen van de hoogte van de overlijdensrisicodekking, dient er gekeken te worden naar de totale financiële situatie. Indien er sprake is van (veel) eigen vermogen, is een lagere overlijdensrisicodekking nodig dan indien er bijvoorbeeld naast de hypotheek nog extra schulden zijn. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de overige voorzieningen. Denk hierbij aan de eventuele nabestaandenpensioenvoorzieningen. Indien de kostwinner een zeer ruime nabestaandepensioensregeling heeft, is een minder hoge overlijdensrisicodekking nodig dan wanneer er vrijwel niets geregeld is.

Werkloosheid

Ook indien (één van) de kostwinner(s) werkloos raakt, kan dit grote gevolgen hebben. Vaak gaat u er op inkomen fors op achteruit. Tegenwoordig is het mogelijk om u tegen het risico van werkloosheid te verzekeren. Dit kan in de vorm van een woonlastenbescherming. De insteek van een dergelijke verzekering is dat u bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid maandelijks een uitkering krijgt waarmee u uw woonlasten kunt voldoen. Een dergelijke woonlastenbescherming wordt door meerdere maatschappijen aangeboden waarbij de verschillen groot zijn. Alhoewel een dergelijke verzekering in bepaalde gevallen zeer nuttig kan zijn, doet u er verstandig aan de voorwaarden goed te bestuderen voordat u een dergelijke verzekering afsluit.

Meer informatie over woonlastenbescherming

Arbeidsongeschiktheid

Een woonlastenbescherming kan tevens het risico van arbeidsongeschiktheid (deels) afdekken. Of een dergelijke bescherming in uw situatie nuttig is, hangt mede af van uw arbeidssituatie. Veel werknemers zijn via hun werkgever verzekerd tegen de risico’s van het arbeidsongeschikt worden. Daarnaast bestaan er nog allerlei andere typen verzekeringen om arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Pensioen

Op het moment dat 1 of twee van de kostwinners met pensioen gaan, kan dit soms forse gevolgen hebben voor het gezinsinkomen. Niet zelden gaat het inkomen er fors op achteruit. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een pensioengat, of een situatie waarbij de laatste jaren een forse inkomensstijging is genoten waarvoor geen bijbehorend pensioen meer opgebouwd kon worden. Het is mogelijk om individueel aanvullend pensioen bijeen te sparen, teneinde deze risico’s verder te beperken. Dit is bijzonder belangrijk wanneer blijkt dat de hypotheek op basis van het pensioen moeilijk of niet betaalbaar blijkt te zijn.

Meer informatie over pensioen

Brand en andere schade

Door brand of andere redenen kan uw woning ernstig beschadigd raken. Dit risico kunt u middels een opstalverzekering afdekken. Aangezien ook de geldverstrekker er baat bij heeft dat u dit risico afdekt, wordt een dergelijke verzekering bij het afsluiten van een hypotheek vaak verplicht gesteld. Ook uw inboedel kunt u verzekeren. Dit kan middels een inboedelverzekering.

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief
Op de hoogte van hypotheken

je gegevens zijn veilig

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek