Vragen? Bel ons: 088-22 77 311

Verbouwing financieren - lenen voor een verbouwing aan de woning

Een veelvoorkomende reden om een lening af te sluiten is het verbouwen van een woning. Verbouwingen die plaatsvinden vlak na de aankoop van een woning worden meestal meegefinancierd in de hypotheek die afgesloten wordt voor aankoop van de woning. Als een verbouwing plaatsvindt als de huizenbezitter al een tijd in de woning woont, dan kan vaak de oorspronkelijke hypotheeklening niet meer gebruikt worden. Op deze pagina beschrijven we de leenvormen die voor het financieren van een verbouwing dan gebruikt kunnen worden.

Direct rentes leningen vergelijken

Mogelijke leenvormen bij het financieren van een verbouwing

Verhogen bestaande hypotheek voor verbouwing

Veel woningbezitters hebben een hypotheek afgesloten voor de aankoop van die woning. In veel gevallen wordt bij het afsluiten van de hypotheek rekening gehouden met mogelijke toekomstige verhogingen voor verbouwingen door het opnemen van een verhoogde inschrijving in de hypotheekakte. Als later behoefte bestaat aan extra geld voor een verbouwing, kan bij de bank een verhoging van de bestaande hypotheek aangevraagd worden. Vaak dient dan wel weer een hele hypotheekprocedure doorlopen worden waardoor er sprake kan zijn van aanzienlijke kosten (zoals kosten voor de adviseur, taxatiekosten) en een aanzienlijke tijdsinvestering. Deze optie is daarom met name interessant bij grotere verbouwingen.

Afsluiten tweede hypotheek voor verbouwing

Een tweede hypotheek is een geheel nieuwe lening op een onderpand waar al een hypotheek op rust. Deze tweede hypotheek kan aangevraagd worden bij dezelfde instelling als waar de eerste hypotheek loopt, maar ook bij een andere instelling. Omdat het risico voor de bank bij het verstrekken van een tweede hypotheek groter is dan bij een eerste hypotheek, is de hypotheekrente van een tweede hypotheek vaak hoger dan de standaard hypotheekrente. Extra nadelen zijn dat ook voor een tweede hypotheek een volledig adviestraject doorlopen moet worden waardoor de kosten van een tweede hypotheek relatief hoog zijn. Zo zal vaak een taxatie verlangd worden, zal er door een notaris een hypotheekakte opgemaakt dienen te worden en zal - als er een hypotheekadviseur ingeschakeld wordt - een adviesvergoeding in rekening gebracht worden. Een tweede hypotheek is daarom met name interessant bij relatief hoge bedragen.

WOZ-krediet voor verbouwing

Een voorheen veel gekozen leenvorm bij het financieren van een verbouwing is een WOZ-krediet. Een WOZ krediet is een doorlopend krediet dat alleen af te sluiten is door mensen met een eigen woning. De kredietverstrekker bepaalt aan de hand van de WOZ waarde van de woning en de lopende leningen/hypotheek of een WOZ krediet haalbaar is. De rentes op een WOZ krediet zijn vaak relatief scherp en er is geen taxatierapport of hypotheekakte nodig. Bijkomend voordeel ten opzichte van bovenstaande opties is dat een WOZ krediet relatief eenvoudig en snel af te sluiten. De rente van een WOZ-krediet is echter niet fiscaal aftrekbaar, omdat er geen sprake is van annuïtaire aflossing. De populariteit van het WOZ-krediet voor verbouwing is dan ook sterk afgenomen sinds dit een eis is voor de renteaftrek. Ook een gewoon doorlopend krediet wordt nog maar amper afgesloten voor een verbouwing.

Persoonlijke lening voor verbouwing

Bij het financieren van een verbouwing wordt tegenwoordig vaker gekozen voor een persoonlijke lening. Een persoonlijke lening kent vaak wel een hogere rente dan het WOZ-krediet of het doorlopend krediet. Echter, de betaalde rente over een persoonlijke lening voor verbouwing is fiscaal aftrekbaar. Zo zorgt de keuze voor een persoonlijke lening dus voor belastingvoordeel. Voor mensen die de financiering binnen afzienbare tijd willen aflossen, kan een persoonlijke lening een prima keuze zijn.

Verbouwing en hypotheekrenteaftrek

In Nederland kennen we de hypotheekrenteaftrek. Hierbij geldt dat de rente die betaald wordt over een lening die gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning - onder bepaalde voorwaarden - afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting. Hiervoor is het niet vereist dat de lening een hypotheek is: het belastingvoordeel geldt óók voor consumptief krediet.

Tot 2013 gold dit voor al de hierboven genoemde leenvormen. Dus als u voor 2013 een lening afgesloten heeft voor de verbouwing van uw eigen woning, komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek, ongeacht de leenvorm.

Sinds 2013 gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Hierbij geldt dat de renteaftrek alleen behouden blijft voor leenvormen waarbij de lening tijdens de looptijd annuitair of lineair afgelost wordt. Daarmee zijn het WOZ-krediet en het doorlopend krediet direct minder interessant geworden voor de financiering van een verbouwing. Een persoonlijke lening past nu beter.

Kies de juiste lening

Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende aangeboden leningen. Als u een lening wilt afsluiten, bepaalt u eerst welke leenvorm in uw situatie het meest geschikt is. Vervolgens raden wij u aan het aanbod van de verschillende kredietverstrekkers goed te vergelijken.

Voor een overzicht van de actuele leenrentes van een groot aantal kredietverstrekkers, klik hier

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.