HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Wij vergelijken de zorgverzekeringen van o.a.

Fysiotherapie

Dekking voor fysiotherapie in de zorgverzekering (update 2023)

Eén van de meest gebruikte soorten zorg naast huisarts, ziekenhuis en tandarts is die van de fysiotherapeut. Sommige mensen hebben regelmatig fysiotherapie nodig, anderen af en toe. Een vergoeding voor fysiotherapie is daarom voor veel mensen belangrijk. Op deze pagina geven we een overzicht van de positie van fysiotherapie in ons stelsel van zorgverzekeringen.

Zorgpremies 2023 berekenen

Wat is fysiotherapie?

Bij fysiotherapie draait het om de behandeling van klachten aan het ΓÇÿbewegend functioneren van de mensΓÇÖ. Dus zodra mensen klachten hebben met hun houding (dat kan ook de zithouding zijn) of bij het bewegen, kan een behandeling door een fysiotherapeut helpen.

Veel Nederlanders maken dan ook gebruik van fysiotherapie. Het is één van de belangrijkste keuzecriteria bij zorgverzekeringen.

Zorgverzekeringen in Nederland

Wij hebben een stelsel voor zorgverzekeringen dat bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende zorgzekeringen. De basisverzekering is een wettelijke verplichting. De zorgverzekeringswet schrijft voor dat iedereen in Nederland zo’n basisverzekering heeft. Het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering naast de basispolis is een vrijwillige keuze.

Worden de kosten van fysiotherapie vergoed binnen ons stelsel van zorgverzekeringen? En gaat dat dan via de basisverzekering en/of via de aanvullende polis?

Vergoeding van kosten voor fysiotherapie in de basisverzekering

Bij de dekking voor fysiotherapie is er een groot verschil tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat maximaal 18 behandelingen voor fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. In eerste instantie 9 behandelingen, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste serie nog niet het gewenste resultaat heeft.

Zijn er na deze 18 behandelingen nog meer sessies nodig, dan worden die in principe niet door de basis zorgverzekering gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat wel alle behandelingen vergoed worden. Voor andere aandoeningen kan juist een beperktere dekking gelden.

Volwassenen

Voor volwassenen wordt dat fysiotherapie in principe niet vergoed uit de basisverzekering. Een uitzondering geldt als er sprake is van behandelingen om te herstellen van corona en als er sprake is van een chronische indicatie die voorkomt op de zgn. lijst met chronische aandoeningen. In het laatste geval worden de kosten vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen dan onder de dekking van een aanvullende zorgverzekering vallen. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u de eerste 20 behandelingen uit eigen zak betalen.

Fysiotherapie en het eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat u bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat u jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag) zelf betaalt.

Dit geldt ook voor de kosten van fysiotherapie – voor zover daarvoor dekking is binnen de basisverzekering. Dat is dus alleen van toepassing voor bovenbeschreven uitzonderingen bij volwassenen, aangezien het eigen risico niet van toepassing is op kinderen.

Vergoeding van kosten voor fysiotherapie in de aanvullende verzekeringen

In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende zorgzekering niet verplicht. Veel mensen kiezen toch voor een aanvullende zorgverzekering. Van de mogelijke aanvullende dekkingen behoort fysiotherapie tot de meest gekozen dekkingen. De vergoeding voor fysiotherapie binnen de basisverzekering is voor volwassenen immers bijna niets.

Als u een aanvullende dekking wilt voor fysiotherapie kunt u kiezen uit vele mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld zorgververzekeringen die:

  • een bepaald aantal behandelingen vergoeden
  • een maximum bedrag per jaar vergoeden

Omdat de dekkingen per zorgverzekeraar en zorgverzekering enorm kunnen schelen, adviseren wij u – als fysiotherapie belangrijk is voor u – om bij het vergelijken van zorgverzekeringen goed te kijken naar de geboden dekkingen.

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van fysiotherapie gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Vrijblijvend hypotheek aanvragen