HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Wij vergelijken de zorgverzekeringen van o.a.

Psychologische hulp

Dekking voor psychologische hulp in de zorgverzekering (update 2023)

Als we zorg nodig hebben hoeft dat niet alleen te gaan om lichamelijke zorg. Ook psychisch kunnen we hulp nodig hebben die door zorginstellingen geleverd wordt. Dan gaan we ‘in therapie’. Op deze pagina bespreken we hoe het zit met de vergoeding voor psychologische hulp in de zorgverzekeringen in Nederland.

Zorgverzekeringen vergelijken 2023

Wat voor psychologische hulp is er in Nederland?

De term psychologische hulp gebruiken we als samenraapsel van allerlei soorten therapie voor de psyche, onze geestelijke gezondheid. Toch zijn de soorten therapie enorm verschillend. Als u op zoek bent naar psychologische hulp is het goed om de verschillen te onderzoeken en een bewuste keuze te maken voor een bepaalde soort therapie. We noemen een aantal soorten therapeuten:

  • Psycholoog (in diverse varianten: eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, kinderpsycholoog)
  • Psychotherapeut
  • Psychiater (mag medicatie voorschrijven)
  • Alternatieve therapeuten

BIG-register

Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten staan meestal ingeschreven in het BIG-register. BIG staat voor de wet BIG: de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Als een therapeut in het BIG-register is opgenomen kan dat worden opgevat als een keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zorgverzekeringen in Nederland

In Nederland hebben we een stelsel van zorgverzekeringen dat bestaat uit basis zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is verplicht: iedereen moet zo’n verzekering hebben. Of u de dekking van deze basisverzekering uitbreidt met een aanvullende zorgverzekering is uw vrijwillige keuze.

Worden de kosten van psychologische hulp vergoed binnen ons stelsel van zorgverzekeringen? En gaat dat dan via de basisverzekering en/of via de aanvullende polis?

Dekking voor psychologische hulp in de basisverzekering

De kosten voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vallen vaak binnen de dekking van de basisverzekering. Je hebt vaak wel een verwijzing nodig van je huisarts.

Psychologische hulp en het eigen risico

Bij de basisverzekering heeft u een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat u bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat u jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag) zelf betaalt. Ook de kosten van psychologische hulp vallen onder uw eigen risico.

Dekking voor psychologische hulp in aanvullende verzekeringen

Veel psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel vallen hele specifieke soorten therapie buiten deze dekking. Bijvoorbeeld relatietherapie, seksuologische zorg en mindfulness bij burn-outklachten. Dit soort therapieën kunnen eventueel wel onder de dekking van een aanvullende zorgzekering vallen. Er bestaan echter grote verschillen tussen de dekkingen van aanvullende zorgpolissen – het is dus raadzaam om deze goed te vergelijken als dit voor u belangrijk is.

Dekking en premie zorgverzekeringen vergelijken

Buiten de mogelijkheden voor therapie het reguliere medische circuit wenden veel mensen zich tegenwoordig ook tot alternatieve therapeuten. Deze alternatieve therapeuten vallen onder een ander soort dekking binnen de zorgverzekeringen: die van alternatieve geneeswijzen.

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van psychologische hulp gedekt worden door de basisverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van de pagina’s op deze site waar u informatie kunt vinden over andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Vrijblijvend hypotheek aanvragen