A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
LIJFRENTE
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie expirerende lijfrenteWat is een expirerende lijfrente 

Wat is een expirerende lijfrente?

Dit onderdeel van de site gaat over expirerende lijfrentes. Maar wat is een expirerende lijfrente? Op deze pagina geven wij het antwoord op die vraag. Echter, om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst wat achtergrondinformatie geven over het Nederlandse pensioenstelsel.

Direct rentes banksparen vergelijken

Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als het 3 pijler-model. Dit hangt samen met het feit dat het pensioen van een Nederlander uit 3 verschillende typen bronnen (ook wel pijlers genoemd) kan komen.

Pijler 1: het overheidsdeel, de AOW

Iedere Nederlandse ingezetene heeft recht op een pensioen van de staat. Het ouderdomspensioen wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend als de AOW.

Pijler 2: het werkgeversdeel

Alhoewel werkgevers hiertoe volgens de wet niet verplicht zijn, bieden de meeste Nederlandse werkgevers hun personeel een pensioenvoorziening aan. Bedrijven die onder een CAO vallen, zijn onder die CAO meestal wel verplicht een pensioenregeling aan te bieden.

Pijler 3: individuele voorzieningen

In veel situaties is het (verwachte) pensioeninkomen uit pijler 1 en pijler 2 niet voldoende om na pensionering prettig door te kunnen leven. Om een pensioentekort tegen te gaan, biedt de Nederlandse staat de mogelijkheid om - binnen bepaalde grenzen - individuele pensioenvoorzieningen te treffen. Deze individuele voorzieningen bestaan vaak uit lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrentes waarvan de inleg fiscaal aftrekbaar is (was).

Veel mensen hebben in het verleden gebruik gemaakt van deze fiscale "aftrekpost" en hebben dus individuele pensioenvoorzieningen in de vorm van lijfrenteverzekeringen afgesloten. Ook tegenwoordig wordt er nog vaak voor het opbouwen van aanvullend pensioen in de derde pensioenpijler gekozen, maar sinds de introductie van banksparen wordt er vrijwel alleen nog voor banksparen gekozen en niet meer voor de lijfrenteverzekering.

De expirerende lijfrente

De hierboven onder Pijler 3 beschreven lijfrentes zijn producten waarbinnen vermogen opgebouwd wordt dat bedoeld is als pensioenvoorziening. Op een gegeven moment - vaak na pensionering - is de "opbouwfase" voorbij en komen deze lijfrentes tot uitkering. Dit "tot uitkering komen" of "vrijvallen" van een lijfrente wordt ook wel het expireren van een lijfrente genoemd. Onder een expirerende lijfrente verstaan wij dus een lijfrenteproduct waarbinnen vermogen opgebouwd is en die op een gegeven moment tot uitkering komt.

Op de volgende pagina's vindt u aanvullende informatie die u kan helpen bepalen wat u met uw expirerende lijfrente kunt doen.

De mogelijkheden bij een oud regime lijfrente
De mogelijkheden bij een nieuw regime lijfrente

Direct de rentes van banksparen vergelijken