English version - international interest rates

Belastingtarieven 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2021. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

LET OP: Hieronder ziet u de tarieven zoals ze tot nu toe bekend zijn. Het kan zijn dat er nog tarieven aangepast worden!

Belastingen 2021 - box 1

In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2021. In 2021 zijn er in de basis nog maar 2 belastingschijven over (in het verleden 4). De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: tot € 68.507 37,10 %
IB Schijf 2: vanaf € 68.507 49,50 %
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 35.129 19,20 %
IB Schijf 2: vanaf € 35.129 tot € 68.507 37,10 %
IB Schijf 3: vanaf € 68.507 49,50 %
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 35.941 19,20 %
IB Schijf 2: vanaf € 35.941 tot € 68.507 37,10 %
IB Schijf 3: vanaf € 68.507 49,50 %

Meer over de belastingen in box 1

Belastingen 2021 - box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2021 geldt in box 2 een belastingtarief van 26,90% (in 2020 was dat 26,25% en daarvoor 25%) over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Meer over de belastingen in box 2

Belastingen 2021 - box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend (voorheen 30%). Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2021 uit op een percentage variërend van 0,59% tot en met 1,76%.

Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2021 vastgesteld op € 50.000. Dat is fors hoger dan in de voorgaande jaren (in 2020 €30.846).

belasting op box 3 vermogen vanaf 2021Forfaitair Rendement31% Belasting
SchijfVermogen uit sparen en beleggen*Percentage 0,03%Percentage 5,69%Effectief
0Eerste € 50.000Vrijstelling0,00%
1Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.00067%33%0,59%
2Van € 50.001 tot en met € 950.00021%79%1,40%
3Vanaf € 950.001 0%100%1,76%

*Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 50.000 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven.

Meer over de belastingen in box 3

Erfbelasting en schenkbelasting

De tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2021 zijn nog niet bekend.

Meer over de erfbelasting

De tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2021 zijn nog niet bekend.

Meer over schenkbelasting

Belangrijkste heffingskortingen 2021

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2021:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 2.837 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.043: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.469 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.043: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Arbeidskorting 4.205 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 35.652 wordt de arbeidskorting met 6% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.815 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.703   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben en een verzamelinkomen hebben van niet meer dan ongeveer 37.970 euro.
Alleenstaande ouderenkorting 443   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 761   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen onbekend 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Meer over heffingskortingen

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarASR0,75 %
5 jaarASR0,80 %
10 jaarLloyds Bank1,02 %
15 jaarABN AMRO1,26 %
20 jaarHollandWoont1,31 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 23-10-2020)

5.000Lender en Spender6,20 %
10.000Lender en Spender5,00 %
15.000BNP Paribas PF4,20 %
25.000DEFAM3,70 %
50.000DEFAM3,50 %
Volledig overzicht persoonlijke lening