Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: R
Rating
De rating van een instelling is een soort kwaliteitskeurmerk afgegeven door een rating agency waarbij gekeken wordt naar het kredietrisico van de betreffende instelling.
Recessie
En recessie is een periode van terugval in de economische ontwikkeling.
Regeling Eigen Woning Forfait
De Regeling Eigen Woning Forfait is een fiscale maatregel die het aantrekkelijker maakt om - bij een kleine restschuld - de hypotheek af te lossen.
Regeling Hillen
De Regeling Hillen is een andere naam voor de Regeling Eigen Woning Forfait.
Rekening Courant Hypotheek
Een Rekening Courant Hypotheek is een ander woord voor een krediethypotheek.
Rente
De rente is de vergoeding die een geldverstrekker ontvangt voor het uitlenen van geld.
Rentebedenktijd
Rentebedenktijd is een renteconstructie die regelmatig bij een hypotheek voorkomt. Hierbij heeft de hypotheeknemer de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode (de rentebedenktijd of rentebedenktijdperiode) zonder kosten over te stappen naar een andere rentevastperiode.
Renteherziening
Renteherziening is de het rente aanbod dat een kredietnemer ontvangt op het moment dat de rentevastperiode van zijn lening (vaak hypotheek) afloopt.
Rentemiddeling
Rentemiddeling vindt plaats als een hypotheek vroegtijdig wordt beeindigd en er tegelijkertijd een nieuwe hypotheek afgesloten wordt bij dezelfde geldverstrekker. Er wordt dan een soort gemiddelde genomen van de oude en de nieuwe rente.
Rentevaste periode /rentevast periode
De rentevaste periode (rentevast periode) is de periode waarin de rente van de hypotheek vaststaat.
Riantrente
Riantrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.