A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: W
Waardeoverdracht
Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.
Waardevast pensioen
Onder een waardevast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen.
Wachttijd
Onder wachttijd verstaan wij hier de periode waarin een werknemer moet wachten om te kunnen deelnemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever.
WAO
WAO is de afkorting van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de voorloper van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA.
Weduwenpensioen / weduwnaarspensioen
Het weduwenpensioen / weduwnaarspensioen is een vorm van nabestaandenpensioen, dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de nabestaande van een deelnemer aan een pensioenregeling.
Welvaartsvast pensioen
Onder een welvaartsvast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de lonen zijn gestegen.
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) was de voorloper van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA.
Wet Financiële Dienstverlening
De Wet Financiële Dienstverlening is een wet waarin de regels beschreven staan die van belang zijn voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven.
Wet verevening pensioenrechten scheiding
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen op het moment dat een echtscheiding plaatsvind.
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is de vervanger van de WAO. In deze Wet wordt beschreven hoe werkgevers, werknemers en overheid om moeten gaan met de arbeidsongeschiktheid van werknemers.
Wezenpensioen
Onder wezenpensioen wordt het nabestaandenpensioen verstaan dat de kinderen van een deelnemer van een pensioenfonds ontvangen als hij of zij komt te overlijden.
WFD
WFD is de afkorting van Wet Financiële Dienstverlening.
WIA
WIA is de afkorting van Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Window dressing
Window dressing is het aanbrengen van wijzigigingen in een effectenportefeuille zodat aan het einde van het jaar bij de eindejaarsrapportage vooral goedpresterende fondsen over zijn.