A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: C
C-polis
Een C-polis is een pensioenpolis waarbij de werknemer zelf de verzekeringnemer is.
Cafetariasysteem
Het cafetariasysteem is een beloningsysteem waarbij werknemers verschillende beloningscomponenten onderling kunnen uitruilen.
Closed end beleggingsfonds
Een closed end beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd van het fonds vast staat.
Contante waarde
De contante waarde is de huidige waarde van een betaling of een aantal betalingen in de toekomst.
Contractrente
De contractrente is de contractueel overeengekomen rente.
Conversie van pensioenen
Onder conversie wordt binnen de pensioenwereld verstaan het omzetten van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken.