Als we zorg nodig hebben hoeft dat niet alleen te gaan om lichamelijke zorg. Ook psychisch kunnen we hulp nodig hebben die door zorginstellingen geleverd wordt. Dan gaan we 'in therapie'. Op deze pagina bespreken we hoe het zit met de vergoeding voor psychologische hulp in de zorgverzekeringen in Nederland.

Premies zorgverzekeringen 2021 berekenen

Wat voor psychologische hulp is er in Nederland?

De term psychologische hulp gebruiken we als samenraapsel van allerlei soorten therapie voor de psyche, onze geestelijke gezondheid. Toch zijn de soorten therapie enorm verschillend. Als u op zoek bent naar psychologische hulp is het goed om de verschillen te onderzoeken en een bewuste keuze te maken voor een bepaalde soort therapie. We noemen een aantal soorten therapeuten:

  • Psycholoog (in diverse varianten: eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, kinderpsycholoog)
  • Psychotherapeut
  • Psychiater (mag medicatie voorschrijven)
  • Alternatieve therapeuten

BIG-register

Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten staan meestal ingeschreven in het BIG-register. BIG staat voor de wet BIG: de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Als een therapeut in het BIG-register is opgenomen kan dat worden opgevat als een keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zorgverzekeringen in Nederland

In Nederland hebben we een stelsel van zorgverzekeringen dat bestaat uit basis zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is verplicht: iedereen moet zo'n verzekering hebben. Of u de dekking van deze basisverzekering uitbreidt met een aanvullende zorgverzekering is uw vrijwillige keuze.

Worden de kosten van psychologische hulp vergoed binnen ons stelsel van zorgverzekeringen? En gaat dat dan via de basisverzekering en/of via de aanvullende polis?

HomeFinance heeft voor u uitgewerkt welke dekkingen er binnen de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen zijn voor psychologische hulp:

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van psychologische hulp gedekt worden door de basisverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van de pagina's op deze site waar u informatie kunt vinden over andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Zorgpremie 2021 berekenen en vergelijken inclusief aanvullende dekkingen
Premies van basisverzekeringen voor 2021 vergelijken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.