English version - international interest rates

Tandarts en de basisverzekering

De kosten van de tandarts kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Denk hierbij aan de periodieke controle bij de tandarts, maar ook aan het trekken van moeilijk te verwijderen verstandskiezen door de kaakchirurg of het plaatsen van een beugel door de orthodontist.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de dekking van tandheelkundige hulp binnen de basisverzekering. Hierbij kijken we voornamelijk naar de dekking voor het jaar 2019.

Basisverzekeringen vergelijken

Welke kosten van de tandarts vallen binnen de dekking van de basisverzekering?

Bij de basisverzekering wordt voor tandartskosten onderscheid gemaakt in jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat de basisverzekering de kosten voor een groot aantal veelvoorkomende tandheelkundige behandelingen dekt. Hierbij moet u denken aan:

 • periodieke (meestal jaarlijkse) controle door de tandarts;
 • vullingen;
 • tandsteen verwijderen;
 • verdoving;
 • tandsteen verwijderen;
 • tandvlees behandeling;
 • fluoridebehandeling;
 • wortelkanaalbehandeling;
 • röntgenfoto's die niet samenhangen met orthodontische hulp.

De basisverzekering biedt dus voor jongeren een behoorlijk uitgebreide dekking. Niet alle tandheelkundige kosten worden echter gedekt. Een behandeling door een specialist zoals een kaakchirurg of een orthodontist blijkt vaak niet onder de basisdekking te vallen. Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van tandheelkundige zorg die ook voor kinderen niet onder de basisverzekering valt:

 • orthodontie (beugels), tenzij er sprake is van een ernstige aandoening;
 • plaatsen van een tandheelkundig implantaat;
 • kronen en bruggen.

Volwassenen

Voor volwassen geldt dat de kosten van tandheelkundige hulp in de basis niet onder de basisverzekering vallen. De volgende behandelingen worden wel vanuit de basisverzekering vergoed:

 • Chirurgische tandheelkundige hulp, uitgevoerd door een geregistreerde kaakchirurg. Hieronder valt niet parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • Röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp, door of op verzoek van een geregistreerde kaakchirurg;
 • Uitneembare kunstgebitten voor de boven- en of onderkaak.

Aanvullende verzekering voor tandartskosten

U ziet: met name voor volwassenen wordt er nagenoeg niets aan tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom sluiten veel mensen daarvoor een aanvullende zorgverzekering of een speciale tandartsverzekering af.

Basisverzekering kiezen

Voor tandheelkundige hulp aan volwassenen biedt de basisverzekering dus weinig dekking. Wilt u deze kosten wel kunnen declareren, dan kijkt u naar de aanvullende zorgverzekeringen. Kiest u voor een basisverzekering zonder aanvullende dekkingen, dan hoeft u alleen het type polis en de premie te bekijken. De dekking van een basis zorgverzekering is immers bij alle verzekeraars hetzelfde.

Direct de actuele premies van basisverzekeringen vergelijken
Zorgverzekeringen vergelijken inclusief aanvullende dekkingen

Zorgpremies 2019

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 98,50
2.ZieZo€ 101,95
3.Unive€ 105,85
4.ZieZo€ 105,95
5.Bewuzt€ 105,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen