English version - international interest rates

Alternatieve geneeswijzen in de zorgverzekering

Wie lichamelijke of psychische klachten heeft wendt zich allang niet meer alleen tot de traditionele geneeskunde. Alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en homeopathie blijken voor veel mensen een oplossing. Wat is de positie van deze alternatieve geneeswijzen in ons stelsel van zorgverzekeringen?

Premies zorgverzekeringen 2019 vergelijken

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

De term 'alternatieve geneeswijzen' is een verzamelterm voor geneeswijzen waarvan niet wetenschappelijk is vastgesteld of ze daadwerkelijk werken. Vaak geldt bovendien dat voor een alternatieve geneeswijze geen officieel erkende opleidingen zoals medische faculteiten bestaan. Bekende vormen van alternatieve geneeswijzen zijn acupunctuur, homeopathie en alternatieve beweegvormen zoals osteopathie en chiropractie.

Zorgverzekeringen in Nederland

Ons stelsel van zorgverzekeringen bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende zorgzekeringen. Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering aan te houden. Of u daarnaast een aanvullende verzekering afsluit is een vrijwillige keuze.

Worden de kosten van alternatieve geneeswijzen vergoed binnen ons stelsel van zorgverzekeringen? En gaat dat dan via de basisverzekering en/of via de aanvullende polis?

HomeFinance heeft voor u uitgewerkt welke dekkingen er binnen de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen zijn voor alternatieve geneeswijzen:

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van alternatieve geneeswijzen gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Direct de actuele premies van basisverzekeringen vergelijken
Zorgverzekeringen vergelijken inclusief aanvullende dekkingen

Zorgpremies 2019

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 98,50
2.ZieZo€ 101,95
3.Unive€ 105,85
4.ZieZo€ 105,95
5.Bewuzt€ 105,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen